De fleste mennesker opholder sig i dag en stor del af tiden indendørs. Netop af denne grund er det afgørende, at der er et godt indeklima. Bliver mennesker for eksempel udsat for store mængder af støv, kan dette være med at give fysiske gener. For blandt andet at undgå gener som disse, kan ventilationsrens i