I disse dage er der særligt fokus på miljø og klima – og langt de fleste er enige om, at vi alle bør gøre vores bedste for at begrænse udledningen af CO2 ved unødig afbrænding af fossile brændstoffer og andet, som kan påvirke omgivelserne. Som husejer er der mange tiltag, du kan foretage for at