Hvis bare de krigshærgende nationer kunne sætte sig sammen om et bord og snakke sagerne ud, så ville der nok næppe være så mange konflikter og problemer i verden. Desværre hænger dette sammen med, at regeringsledere nogle gange ender med at leve i deres egen verden, og er der så heller ikke demokrati, kan de