Ved et dødsfald er der rigtig mange opgaver, som skal afvikles inden for meget kort tid. Her fylder forberedelse af begravelse eller bisættelse utroligt meget. Der skal arrangeres en ceremoni, der skal bestilles kiste eller urne, og en døds annonce skal måske udfærdiges og indrykkes. Og så skal der med stor sandsynlighed afholdes gravøl, frokost